עמוד הבית שומרים על המשקל עוד שבת חורפית ורעיון לבראנצ’ חסכוני