עמוד הבית שומרים על המשקל טיול ללונדון והפתעה נעימה