עמוד הבית שומרים על המשקל ריבה ביתית דלת סוכר, כל אחד יכול