עמוד הבית שומרים על המשקל לפני בית ספר, אוכלים ארוחת בוקר!