עמוד הבית שומרים על המשקל לעבור את הסמסטר ולהישאר רזים